Aanmeldformulier lidmaatschap

Bedankt voor uw interesse in het ABU-lidmaatschap.

Heeft u de checklist doorlopen om te kijken of u aan de voorwaarden voldoet om lid te worden?

In het stappenplan staat wat de procedure is nadat u het aanmeldformulier heeft verzonden.

Let op: Het ingevulde formulier kan niet tussentijds worden opgeslagen. Ga dus even na of u de volgende documenten en informatie bij de hand heeft:

  • KvK-nummer
  • Uittreksel(s) KvK, niet ouder dan drie maanden (verplicht)
  • De naam van uw inspectie-instelling t.b.v. de SNA- en / of ABU-audit
  • Certificaat SNA (indien al behaald)
  • Certificaat SNF (indien van toepassing)

Heeft u vragen over het invullen van het formulier? Bel of mail de medewerkers van onze afdeling Verenigingszaken: 020 - 655 82 10 of verenigingszaken@abu.nl.