Melding doen over een ABU-lid

Vlag ENG4x3.jpgEN

vlag SPA4x3.jpgES

Vlag PL met kader.pngPL

Vlag CS met kader.pngCS

Vlag HU met kader.pngHU

Vlag LT 4x3.jpgLT

Vlag PT 4x3.pngPT

Vlag RO 4x3.jpgRO

Vlag SK met kader.pngSK

Vlag BG met kader.pngBG

Vlag LV met kader.pngLV

ABU-leden staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Om dit te borgen worden bij de ABU-aangesloten uitzend- en payrollorganisaties regelmatig getoetst en zijn ze gehouden aan onze gedragscode. Deze zijn in het Engels en Nederlands hier te vinden. Specifiek voor ABU-leden die internationale medewerkers bemiddelen geldt aanvullend de Fair Employment Code Arbeidsmigranten

Gaat er onverhoopt toch iets niet goed? En komt u er samen niet uit? Of krijgt u bij het ABU-lid geen gehoor? Dan kunt u via deze weg een melding doen bij de ABU.

Voor wie?

Voor kandidaten, uitzend- en payrollkrachten én klanten van bij de ABU-aangesloten uitzend- en payrollorganisaties. En voor ABU-leden onderling. Weet u niet zeker of de organisatie lid is?
Raadpleeg het Ledenregister.

Geen ABU-lid of een vraag?

Wilt u geen melding doen, maar heeft u een vraag? Bijvoorbeeld over de CAO voor Uitzendkrachten? Veel informatie hierover is te vinden op de website van de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten

Of is de organisatie waar u melding over wilt doen niet bij de ABU aangesloten? Voor meldingen over het (vermeend) niet naleven van de CAO voor Uitzendkrachten kunt u terecht bij de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten www.sncu.nl.

Voor arbeidsongevallen en onveilige situaties op de werkvloer kunt u ook terecht bij het Meldpunt malafide uitzendbureaus van de Arbeidsinspectie www.nlarbeidsinspectie.nl.

Werkwijze

Om op een goede manier opvolging te kunnen geven aan uw melding, vragen we een aantal gegevens uit. Vanzelfsprekend gaan we hier zeer vertrouwelijk mee om. We zullen bijvoorbeeld alleen in overleg met u contact leggen met het ABU-lid.

We volgen onderstaande stappen om tot een oplossing te komen:

  1. U probeert eerst samen met uw contactpersoon bij de uitzend- of payrollorganisatie tot een oplossing te Of u maakt gebruik van de klachtenprocedure van de uitzendorganisatie.
  2. Komt u er onderling niet uit, of vindt u geen gehoor? Dan kunt u melding doen bij de ABU. U kunt alleen melding doen als de organisatie aangesloten is bij de ABU. Weet u dit niet zeker? Raadpleeg dan het Ledenregister. De ABU probeert door bemiddeling tot een oplossing te komen. Door partijen bij elkaar te brengen en waar nodig zaken te verduidelijken.
  3. Leidt bemiddeling van de ABU niet tot een oplossing? Dan is een uiterste stap dat partijen hun zaak voorleggen aan een onafhankelijk scheidsgerecht. Deze instantie kan bindende uitspraken doen als het gaat om de naleving van de ABU-gedragscode. Gaat het geschil over naleving van de CAO voor Uitzendkrachten, dan is hiervoor een aparte Geschillencommissie.