Podání oznámení o členovi nizozemského Všeobecného svazu agentur pro dočasné zaměstnávání (ABU)

Vlag ENG4x3.jpgEN

vlag SPA4x3.jpgES

Vlag PL met kader.pngPL

Vlag NL met kader.pngNL

Vlag HU met kader.pngHU

Vlag LT 4x3.jpgLT

Vlag PT 4x3.pngPT

Vlag RO 4x3.jpgRO

Vlag SK met kader.pngSK

Vlag BG met kader.pngBG

Vlag LV met kader.pngLV

Členství v ABU je synonymem kvality a spolehlivosti. Aby to bylo zajištěno, jsou agentury pro dočasné zaměstnávání a organizace zaměstnávající dočasné pracovníky přidružené k ABU pravidelně testovány a jsou vázány naším kodexem chování. Ten je v angličtině a nizozemštině k dispozici zde. Konkrétně pro členy ABU, kteří zprostředkovávají zahraniční zaměstnance, je určen navíc Kodex spravedlivého zaměstnávání migrujících pracovníků.

Co dělat v případě, že nečekaně přesto něco nefunguje a nemůžete to vyřešit společně nebo s vámi člen ABU nespolupracuje? Pokud taková situace nastane, můžete touto cestou podat oznámení ABU.

Koho se týká

Uchazečů, dočasných agenturních zaměstnanců, ostatních dočasných zaměstnanců a klientů organizací pro dočasné zaměstnávání a organizací zaměstnávajících dočasné zaměstnance, které jsou členy ABU. A pro členy ABU navzájem. Nejste si jisti, zda je organizace členem? Nahlédněte do Rejstříku členů.

Nejedná se o člena ABU nebo máte dotaz?

Nechcete podat oznámení, ale máte dotaz, který se týká například Kolektivní smlouvy pro dočasné zaměstnance? Mnoho informací o této problematice naleznete na internetových stránkách Nadace pro dodržování kolektivní smlouvy pro dočasné zaměstnance www.sncu.nl/vraag-en-antwoord/. 

Nebo organizace, o níž chcete podat oznámení, není přidružena k ABU? Pokud chcete nahlásit (údajné) nedodržování Kolektivní smlouvy pro dočasné agenturní zaměstnance, můžete se obrátit na Nadaci pro dodržování kolektivní smlouvy pro dočasné zaměstnance www.sncu.nl.

V případě pracovních úrazů a nebezpečných situací na pracovišti se můžete obrátit také na Centrálu inspektorátu práce pro nekalé jednání agentur pro dočasné zaměstnávání www.nlarbeidsinspectie.nl.

Postup

Abychom mohli vaše oznámení správně zpracovat, žádáme vás o poskytnutí některých informací. Samozřejmě s nimi zacházíme přísně důvěrně. Člena ABU budeme například kontaktovat pouze po konzultaci s vámi.

Při hledání řešení postupujeme následovně:

  1. Nejprve se pokusíte najít řešení spolu s kontaktní osobou v agentuře pro dočasné zaměstnávání nebo v organizaci zaměstnávající dočasné pracovníky. Nebo můžete využít postup pro podávání stížností agentury pro dočasné zaměstnávání.
  2. Nemůžete se mezi sebou dohodnout nebo nenacházíte pomoc? V tom případě můžete podat oznámení ABU. Oznámení můžete podat pouze v případě, že je organizace členem ABU. Pokud si nejste jistí, že tomu tak je, nahlédněte do Rejstříku členů. ABU se pokusí zprostředkovat nalezení řešení sbližováním stran a případným vyjasňováním problémů.
  3. Nevede zprostředkování ze strany ABU k řešení? Posledním krokem je pak předložení případu nezávislému rozhodčímu soudu. Tento orgán může vydávat závazná rozhodnutí týkající se dodržování Kodexu chování ABU. Pokud se spor týká dodržování Kolektivní smlouvy pro dočasné zaměstnance, existuje zvláštní Smírčí rada.