Sūdzības iesniegšana par ABU dalībnieku

Vlag ENG4x3.jpgEnglish

vlag SPA4x3.jpgEspañol

Vlag-PL-4x3.pngPolska

Vlag CS4x3.jpgČesky

Vlag HU 4x3.jpgMagar

Vlag LT 4x3.jpgLietuvių kalba

Vlag NL4x3.pngNederlands

Vlag PT 4x3.pngPortuguês

Vlag RO 4x3.jpgRomânesc

Vlag SK 4x3.pngSlovenská

Vlag BG 4x3.jpgБългарски

ABU dalībniekiem ir pienākums sniegt kvalitatīvus pakalpojumus un būt uzticamiem. Lai nodrošinātu, ka mūsu dalībnieki ievēro mūsu standartus šajā jomā, ar ABU saistītās pagaidu darba aģentūras un darbinieku piesaistīšanas organizācijas regulāri tiek novērtētas, un tām ir jāievēro mūsu Rīcības kodekss. Mūsu Rīcības kodekss holandiešu un angļu valodā ir pieejams šeit. Turklāt ABU dalībniekiem, kas darbojas kā starpnieki ārvalstu darba ņēmēju nodarbinātības jomā, ir jāievēro Migrējošo darba ņēmēju taisnīgas nodarbinātības prakses kodekss.

Gadījumā, ja kaut kas tomēr neizdodas, kas ir maz ticams, un jums neizdodas situāciju atrisināt izlīguma ceļā vai ja sūdzības, ko esat iesniedzis attiecīgajam ABU dalībniekam, paliek bez ievērības, varat par to ziņot ABU tālāk tekstā aprakstītajā veidā.

Kas var iesniegt sūdzību?
Potenciālie darbinieki, pagaidu darbinieki un pagaidu darbinieki, kas strādā ar ABU saistītas pagaidu darba aģentūras labā, kā arī klienti, kuri ir nolīguši ar ABU saistītas pagaidu darba aģentūras vai darbinieku piesaistīšanas organizācijas nodrošinātu(-s) darbinieku(-us). Turklāt ABU dalībnieki var iesniegt ziņojumu par citu ABU dalībnieku. Ja neesat pārliecināts, vai pagaidu darba aģentūra vai darbinieku piesaistīšanas organizācija ir ABU dalībnieks, lūdzu, ielūkojieties ABU Dalībnieku reģistrā.

Ziņošana par organizāciju, kas nav dalībnieks, vai jautājuma uzdošana
Ja nevēlaties ziņot par ABU dalībnieku, bet vēlaties saņemt atbildi uz kādu jautājumu (piemēram, par Pagaidu darba aģentūras darbinieku darba koplīgumu), plaša informācija par šo tēmu ir pieejama Nīderlandē strādājošo pagaidu darba aģentūru darbinieku darba koplīguma ievērošanas nodrošināšanas fonda tīmekļa vietnē www.sncu.nl/vraag-en-antwoord/. 

Ko darīt, ja aģentūra vai organizācija, par kuru vēlaties iesniegt sūdzību, nav ABU dalībnieks. Ja vēlaties ziņot par (iespējamu) Pagaidu darba aģentūras darbinieku darba koplīguma neievērošanu, lūdzu, sazinieties ar Nīderlandē strādājošo pagaidu darba aģentūru darbinieku darba koplīguma ievērošanas nodrošināšanas fondu www.sncu.nl.

Ja vēlaties ziņot par nelaimes gadījumu darbā vai nedrošiem darba apstākļiem, lūdzu, zvaniet uz Darba inspekcijas uzticības tālruni ziņošanai par negodprātīgām pagaidu darba aģentūrām www.nlarbeidsinspectie.nl

Procedūra
Lai varētu pienācīgi izskatīt jūsu sūdzību, mums būs nepieciešama noteikta informācija no jums. Pats par sevi saprotams, ka mēs ievērosim konfidencialitāti attiecībā uz jūsu sniegto informāciju. Piemēram, ja mums būs jāsazinās ar attiecīgo ABU dalībnieku, mēs to darīsim, tikai apspriežoties ar jums.

Lai mēģinātu atrisināt jautājumu, mēs veiksim tālāk minētos pasākumus.

  1. Vispirms jums un jūsu kontaktpersonai pagaidu darba aģentūrā vai darbinieku piesaistīšanas organizācijā ir jāmēģina rast risinājums, vai arī jums ir jāiesniedz sūdzība saskaņā ar pagaidu darba aģentūras sūdzību procedūru.
  2. Ja jums neizdodas jautājumu atrisināt izlīguma ceļā vai ja jums šķiet, ka jūsu sūdzības netiek pienācīgi izskatītas, lūdzu, ziņojiet par to ABU. Par to varat ziņot tikai tad, ja attiecīgā aģentūra vai organizācija ir ABU dalībnieks. Ja neesat pārliecināts, vai attiecīgā aģentūra vai organizācija ir ABU dalībnieks, lūdzu, ielūkojieties ABU Dalībnieku reģistrā. ABU centīsies palīdzēt atrisināt strīdu mierizlīguma ceļā, kas nozīmē, ka pusēm būs jātiekas un jāizrunā attiecīgie jautājumi.
  3. Ja ABU samierināšanas procedūra izrādīsies nesekmīga, puses var vērsties neatkarīgā šķīrējtiesā kā pēdējā instancē. Šī šķīrējtiesa ir pilnvarota pieņemt saistošus lēmumus attiecībā uz ABU Rīcības kodeksa ievērošanu. Ja strīds attiecas uz Pagaidu darba aģentūras darbinieku darba koplīguma ievērošanu, tas ir jāizskata īpašā Strīdu izšķiršanas komitejā.

Sūdzības iesniegšana

Ja vēlaties iesniegt sūdzību, lūdzu, sūtiet e-pasta vēstuli uz adresi meldingdoen@abu.nl. Lūdzu, sniedziet šādu informāciju:

  • jūsu vārds;
  • jūsu darba devēja nosaukums un amata nosaukums (attiecīgā gadījumā);
  • jūsu tālruņa numurs;
  • jūsu e-pasta adrese;
  • attiecīgā ABU dalībnieka nosaukums un uzņēmuma reģistrācijas numurs (ja jums tas ir pieejams);
  • attiecīgā gadījuma apraksts;
  • ar sūdzību saistīto pievienoto dokumentu apraksts (ja tādi ir).

Nosūtot ziņojumu, jūs piekrītat savas kontaktinformācijas apstrādei. ABU izmantos jūsu kontaktinformāciju, lai sazinātos ar jums un apspriestu jūsu sūdzību.

Mēs atbildēsim uz jūsu ziņojumu 2 darba dienu laikā.