Podanie sťažnosti na člena ABU

Vlag ENG4x3.jpgEnglish

vlag SPA4x3.jpgEspañol

Vlag-PL-4x3.pngPolska

Vlag CS4x3.jpgČesky

Vlag HU 4x3.jpgMagar

Vlag LT 4x3.jpgLietuvių kalba

Vlag LV 4x3 (1).jpgĻauj            

Vlag PT 4x3.pngPortuguês

Vlag RO 4x3.jpgRomânesc

Vlag NL4x3.pngNederlands

Vlag BG 4x3.jpgБългарски

Od členov ABU sa očakáva, že budú poskytovať kvalitné služby a budú spoľahliví. S cieľom zabezpečiť, aby naši členovia dodržiavali naše štandardy v tomto smere, sa agentúry dočasného zamestnávania a mzdové organizácie pridružené k ABU pravidelne podrobujú hodnoteniu a očakáva sa od nich, že budú dodržiavať náš kódex správania. Kódex správania v holandskom a anglickom jazyku nájdete tu. Okrem toho členovia ABU, ktorí pôsobia ako sprostredkovatelia zamestnania pre zahraničných pracovníkov, podliehajú kódexu spravodlivého zamestnávania pracovných migrantov.

V nepravdepodobnom prípade, že niečo ani tak nebude v poriadku a vy nebudete môcť situáciu vyriešiť priateľskou formou, alebo v prípade, že sťažnosti, ktoré ste podali príslušnému členovi ABU, zostanú bez odozvy, môžete záležitosť nahlásiť ABU nasledujúcim spôsobom.

Kto môže podať sťažnosť?
Potenciálni zamestnanci, dočasní zamestnanci a dočasní pracovníci, ktorí pracujú pre agentúru dočasného zamestnávania pridruženú k ABU, ako aj klienti, ktorí si najali pracovníka(ov) agentúry dočasného zamestnávania alebo mzdovej organizácie pridruženej k ABU. Okrem toho môžu členovia ABU podať správu o inom členovi ABU. Ak nemáte istotu, či je agentúra dočasného zamestnávania alebo mzdová organizácia členom ABU, nahliadnite do registra členov.

Nahlásenie nečlena alebo položenie otázky
Ak nechcete nahlásiť člena ABU, ale máte otázku, na ktorú by ste chceli dostať odpoveď (napríklad o kolektívnej zmluve pre dočasných agentúrnych zamestnancov), množstvo informácií na túto tému nájdete na webovej lokalite Nadácie pre dodržiavanie KZ pre dočasných agentúrnych zamestnancov v Holandsku www.sncu.nl/vraag-en-antwoord/. 

Čo robiť, ak agentúra alebo organizácia, na ktorú chcete podať sťažnosť, nie je členom ABU Ak chcete nahlásiť (údajné) nedodržiavanie KZ pre dočasných agentúrnych zamestnancov, obráťte sa na Nadáciu pre dodržiavanie KZ pre dočasných agentúrnych zamestnancov v Holandsku www.sncu.nl.

Ak chcete nahlásiť pracovný úraz alebo nebezpečné pracovné podmienky, obráťte sa na horúcu linku inšpektorátu práce pre nekalé činnosti agentúr dočasného zamestnávania www.nlarbeidsinspectie.nl

Postup
Na správne vybavenie vašej sťažnosti budeme od vás potrebovať určité informácie. Je samozrejmé, že s informáciami, ktoré nám poskytnete, budeme zaobchádzať dôverne. Ak sa napríklad musíme skontaktovať s príslušným členom ABU, urobíme tak len po konzultácii s vami.

V snahe vyriešiť túto záležitosť podnikneme tieto kroky.

  1. Najprv sa s kontaktnou osobou v agentúre dočasného zamestnávania alebo mzdovej organizácii pokúsite nájsť riešenie, prípadne podáte sťažnosť, ako je vysvetlené v postupe podávania sťažností agentúry dočasného zamestnávania.
  2. Ak sa vám nepodarí vyriešiť záležitosť priateľskou formou alebo ak máte pocit, že sa vaše sťažnosti neriešia, oznámte to ABU. Záležitosť môžete nahlásiť len vtedy, ak je príslušná agentúra alebo organizácia členom ABU. Ak nemáte istotu, či je agentúra alebo organizácia pridružená k ABU, nahliadnite do registra členov. ABU sa vám pokúsi pomôcť urovnať spor prostredníctvom zmierovacieho konania, ktoré zahŕňa stretnutie strán a vyjasnenie sporných vecí.
  3. Ak je zmierovacie konanie ABU neúspešné, strany môžu v krajnom prípade predložiť svoj prípad nezávislému rozhodcovskému súdu. Tento súd má právomoc vydávať záväzné rozhodnutia týkajúce sa dodržiavania kódexu správania ABU. Ak sa spor týka dodržiavania KZ pre dočasných agentúrnych zamestnancov, musí sa predložiť osobitnému Výboru pre riešenie sporov.

Podanie sťažnosti
Ak chcete podať sťažnosť, pošlite e-mail na adresu meldingdoen@abu.nl. Poskytnite tieto informácie:

  • Vaše meno
  • Názov vášho zamestnávateľa a vašu pracovnú pozíciu (ak je to vhodné)
  • Vaše telefónne číslo
  • Vaša e-mailová adresa
  • Názov a registračné číslo spoločnosti (ak ho máte) príslušného člena ABU
  • Opis prípadu, ktorý nahlasujete
  • Opis dokumentov, ktoré priložíte v súvislosti so svojou sťažnosťou (ak existujú)

Odoslaním správy súhlasíte so spracovaním svojich kontaktných údajov. ABU použije vaše kontaktné údaje, aby sa s vami spojila a prediskutovala s vami vašu sťažnosť.

Na vašu správu odpovieme do 2 pracovných dní.