Zawiadomienie dotyczące członka ABU

Vlag ENG4x3.jpgEN

vlag SPA4x3.jpgES

Vlag NL met kader.pngNL

Vlag CS met kader.pngCS

Vlag HU met kader.pngHU

Vlag LT 4x3.jpgLT

Vlag PT 4x3.pngPT

Vlag RO 4x3.jpgRO

Vlag SK met kader.pngSK

Vlag BG met kader.pngBG

Vlag LV met kader.pngLV

Członkowie ABU są synonimem jakości i niezawodności. Aby móc to zagwarantować, należące do ABU agencje pracy tymczasowej i agencje payrollingowe są regularnie kontrolowane i są zobowiązane do przestrzegania naszego kodeksu postępowania. Jest on dostępny tutaj w języku angielskim i niderlandzkim. W stosunku do członków ABU, którzy pośredniczą w zatrudnianiu pracowników międzynarodowych, obowiązuje również Kodeks uczciwego zatrudnienia dla migrantów zarobkowych [Fair Employment Code Arbeidsmigranten].

Coś poszło nie tak? I nie potraficie wspólnie rozwiązać problemu? A może nie otrzymujesz żadnej odpowiedzi od członka ABU? Podpowiadamy, jak możesz wtedy złożyć zawiadomienie do ABU.

Dla kogo

Dla kandydatów, pracowników agencji pracy tymczasowej i payrollingowej oraz klientów agencji pracy tymczasowej i payrollingowej , które są członkami ABU. A także dla samych członków ABU. Nie jesteś pewien, czy dana organizacja jest członkiem ABU? Sprawdź to w rejestrze członków.

Organizacja nie jest członkiem ABU, ale masz pytanie?

Nie chcesz składać zawiadomienia, ale masz pytanie? Na przykład na temat CAO dla Pracowników Tymczasowych? Wiele informacji na ten temat możesz znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia na rzecz Przestrzegania CAO dla Pracowników Tymczasowych [Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten]. 

A może organizacja, którą chcesz zgłosić, nie jest członkiem ABU? W przypadku zawiadomień o (domniemanym) naruszeniu CAO dla Pracowników Tymczasowych należy zwrócić się do Stowarzyszenia na rzecz Przestrzegania CAO dla Pracowników Tymczasowych [Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten] www.sncu.nl.

W kwestii wypadków przy pracy i niebezpiecznych sytuacji w miejscu pracy można również skontaktować się z Centrum Zgłaszania Nieuczciwych Agencji Pracy Tymczasowej Inspekcji Pracy [Meldpunt malafide uitzendbureaus van de Arbeidsinspectie] www.nlarbeidsinspectie.nl.

Metoda działania

Aby móc podjąć odpowiednie kroki w związku z Twoim zgłoszeniem, prosimy o podanie poniższych informacji. Potraktujemy je oczywiście w sposób ściśle poufny. Skontaktujemy się na przykład z członkiem ABU tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Tobą.

W celu znalezienia rozwiązania podejmujemy następujące kroki:

  1. Najpierw postarasz się znaleźć rozwiązanie wspólnie z osobą kontaktową w agencji pracy tymczasowej lub agencji payrollingowej. Lub skorzystasz z procedury składania skarg w danej agencji.
  2. Nie jesteście w stanie dojść do porozumienia lub nie możecie znaleźć rozwiązania? Wtedy możesz zgłosić się do ABU. Zgłoszenia można dokonać tylko wtedy, gdy dana organizacja jest członkiem ABU. Nie masz pewności? Sprawdź to w rejestrze członków. ABU spróbuje znaleźć rozwiązanie w drodze mediacji przez doprowadzenie do współpracy stron i wyjaśnienie kwestii w razie potrzeby.
  3. Mediacja prowadzona przez ABU nie prowadzi do porozumienia? Wtedy ostatnim sposobem jest przekazanie sprawy przez strony do niezależnego trybunału arbitrażowego. Organ ten może wydać prawomocne decyzje w kwestii przestrzegania Kodeksu Postępowania ABU. Jeśli spór dotyczy przestrzegania CAO dla Pracowników Tymczasowych, wówczas należy zgłosić to do odrębnej Komisji Rozstrzygania Sporów.