Kaip pateikti skundą dėl ABU narės

Vlag ENG4x3.jpgEN

vlag SPA4x3.jpgES

Vlag PL met kader.pngPL

Vlag CS met kader.pngCS

Vlag HU met kader.pngHU

Vlag NL met kader.pngNL

Vlag PT 4x3.pngPT

Vlag RO 4x3.jpgRO

Vlag SK met kader.pngSK

Vlag BG met kader.pngBG

Vlag LV met kader.pngLV

ABU narės turi teikti aukštos kokybės paslaugas ir būti patikimos. Siekiant užtikrinti, kad narės laikosi mūsų standartų, ABU priklausančios laikinojo įdarbinimo agentūros ir darbo užmokesčio organizacijos reguliariai vertinamos ir joms taikomas mūsų Elgesio kodeksas. Su mūsų Elgesio kodeksu olandų ir anglų kalbomis galima susipažinti čia. Be to, ABU narėms, kurios tarpininkauja įdarbinant užsienio darbuotojus, taikomas Darbo migrantų sąžiningo įdarbinimo kodeksas.

Jei vis dėlto kyla kokių nors problemų ir jums nepavyksta jų išspręsti draugiškai arba jei skundai, kuriuos pateikėte atitinkamai ABU narei, lieka neišgirsti, galite apie tai pranešti ABU.

Kas gali pateikti skundą?

Būsimieji darbuotojai, laikinieji darbuotojai ir laikinieji darbuotojai, dirbantys ABU priklausančioje laikinojo įdarbinimo agentūroje, taip pat klientai, pasamdę ABU priklausančios laikinojo įdarbinimo agentūros ar darbo užmokesčio organizacijos darbuotoją (-us). ABU narės taip pat gali pateikti skundą dėl kitos ABU narės. Jei nesate tikri, ar laikinojo įdarbinimo agentūra arba darbo užmokesčio organizacija yra ABU narė, pasitikrinkite Narių registre.

Pranešimas apie ne narį arba klausimo pateikimas

Jei nenorite pranešti apie ABU narę, bet turite klausimą, į kurį norėtumėte gauti atsakymą (pavyzdžiui, dėl laikinųjų darbuotojų kolektyvinės darbo sutarties (KDS), nemažai informacijos šia tema pateikiama Nyderlandų laikinųjų darbuotojų KDS laikymosi fondo svetainėje www.sncu.nl/vraag-en-antwoord/. 

Ką daryti, jei agentūra ar organizacija, dėl kurios norite pateikti skundą, nėra ABU narė? Jei norite pranešti apie (įtariamą) laikinųjų darbuotojų KDS pažeidimą, kreipkitės į Nyderlandų laikinųjų darbuotojų KDS laikymosi fondą (www.sncu.nl).

Apie nelaimingą atsitikimą darbe ar nesaugias darbo sąlygas galima pranešti Darbo inspekcijos karštąja linija, skirta pranešti apie nesąžiningas laikinojo įdarbinimo agentūras (www.nlarbeidsinspectie.nl).

Tvarka

Tam, kad galėtume tinkamai išnagrinėti jūsų skundą, mums reikės tam tikros informacijos. Be jokios abejonės, išlaikysime jūsų pateiktos informacijos konfidencialumą. Pavyzdžiui, jei reikės susisiekti su atitinkama ABU nare, tai darysime tik pasitarę su jumis.

Bandydami išspręsti kilusį ginčą, vadovaujamės šia tvarka:

  1. pirmiausia kartu su savo kontaktiniu asmeniu laikinojo įdarbinimo agentūroje arba darbo užmokesčio organizacijoje bandote rasti sprendimą arba pateikiate skundą vadovaudamiesi laikinojo įdarbinimo agentūros nustatyta skundų pateikimo tvarka;
  2. jei klausimo nepavyksta išspręsti taikiai arba jei manote, kad į jūsų skundus neatsižvelgiama, praneškite apie tai ABU. Tai padaryti galite tik tuo atveju, jei atitinkama agentūra ar organizacija yra ABU narė. Jei nesate tikri, ar agentūra arba organizacija yra ABU narė, pasitikrinkite Narių registre. ABU stengsis jums padėti išspręsti ginčą taikinimo būdu, t. y. prireikus suvesdama šalis, kad jos galėtų rasti sprendimą;
  3. jei ABU taikinimo procedūra nesėkminga, šalys gali kreiptis į nepriklausomą arbitražo teismą. Šis teismas yra kompetentingas priimti privalomus sprendimus dėl ABU elgesio kodekso laikymosi. Jei ginčas susijęs su laikinųjų darbuotojų saugos ir sveikatos nuostatų laikymusi, jis nagrinėjamas specialiame Ginčų sprendimo komitete.