Sūdzības iesniegšana par ABU dalībnieku

Vlag ENG4x3.jpgEN

vlag SPA4x3.jpgES

Vlag PL met kader.pngPL

Vlag CS met kader.pngCS

Vlag HU met kader.pngHU

Vlag LT 4x3.jpgLT

Vlag PT 4x3.pngPT

Vlag RO 4x3.jpgRO

Vlag SK met kader.pngSK

Vlag BG met kader.pngBG

Vlag NL met kader.pngNL

ABU dalībniekiem ir pienākums sniegt kvalitatīvus pakalpojumus un būt uzticamiem. Lai nodrošinātu, ka mūsu dalībnieki ievēro mūsu standartus šajā jomā, ar ABU saistītās pagaidu darba aģentūras un darbinieku piesaistīšanas organizācijas regulāri tiek novērtētas, un tām ir jāievēro mūsu Rīcības kodekss. Mūsu Rīcības kodekss holandiešu un angļu valodā ir pieejams šeit. Turklāt ABU dalībniekiem, kas darbojas kā starpnieki ārvalstu darba ņēmēju nodarbinātības jomā, ir jāievēro Migrējošo darba ņēmēju taisnīgas nodarbinātības prakses kodekss.

Gadījumā, ja kaut kas tomēr neizdodas, kas ir maz ticams, un jums neizdodas situāciju atrisināt izlīguma ceļā vai ja sūdzības, ko esat iesniedzis attiecīgajam ABU dalībniekam, paliek bez ievērības, varat par to ziņot ABU tālāk tekstā aprakstītajā veidā.

Kas var iesniegt sūdzību?

Potenciālie darbinieki, pagaidu darbinieki un pagaidu darbinieki, kas strādā ar ABU saistītas pagaidu darba aģentūras labā, kā arī klienti, kuri ir nolīguši ar ABU saistītas pagaidu darba aģentūras vai darbinieku piesaistīšanas organizācijas nodrošinātu(-s) darbinieku(-us). Turklāt ABU dalībnieki var iesniegt ziņojumu par citu ABU dalībnieku. Ja neesat pārliecināts, vai pagaidu darba aģentūra vai darbinieku piesaistīšanas organizācija ir ABU dalībnieks, lūdzu, ielūkojieties ABU Dalībnieku reģistrā.

Ziņošana par organizāciju, kas nav dalībnieks, vai jautājuma uzdošana

Ja nevēlaties ziņot par ABU dalībnieku, bet vēlaties saņemt atbildi uz kādu jautājumu (piemēram, par Pagaidu darba aģentūras darbinieku darba koplīgumu), plaša informācija par šo tēmu ir pieejama Nīderlandē strādājošo pagaidu darba aģentūru darbinieku darba koplīguma ievērošanas nodrošināšanas fonda tīmekļa vietnē www.sncu.nl/vraag-en-antwoord/. 

Ko darīt, ja aģentūra vai organizācija, par kuru vēlaties iesniegt sūdzību, nav ABU dalībnieks. Ja vēlaties ziņot par (iespējamu) Pagaidu darba aģentūras darbinieku darba koplīguma neievērošanu, lūdzu, sazinieties ar Nīderlandē strādājošo pagaidu darba aģentūru darbinieku darba koplīguma ievērošanas nodrošināšanas fondu www.sncu.nl.

Ja vēlaties ziņot par nelaimes gadījumu darbā vai nedrošiem darba apstākļiem, lūdzu, zvaniet uz Darba inspekcijas uzticības tālruni ziņošanai par negodprātīgām pagaidu darba aģentūrām www.nlarbeidsinspectie.nl.

Procedūra

Lai varētu pienācīgi izskatīt jūsu sūdzību, mums būs nepieciešama noteikta informācija no jums. Pats par sevi saprotams, ka mēs ievērosim konfidencialitāti attiecībā uz jūsu sniegto informāciju. Piemēram, ja mums būs jāsazinās ar attiecīgo ABU dalībnieku, mēs to darīsim, tikai apspriežoties ar jums.

Lai mēģinātu atrisināt jautājumu, mēs veiksim tālāk minētos pasākumus.

  1. Vispirms jums un jūsu kontaktpersonai pagaidu darba aģentūrā vai darbinieku piesaistīšanas organizācijā ir jāmēģina rast risinājums, vai arī jums ir jāiesniedz sūdzība saskaņā ar pagaidu darba aģentūras sūdzību procedūru.
  2. Ja jums neizdodas jautājumu atrisināt izlīguma ceļā vai ja jums šķiet, ka jūsu sūdzības netiek pienācīgi izskatītas, lūdzu, ziņojiet par to ABU. Par to varat ziņot tikai tad, ja attiecīgā aģentūra vai organizācija ir ABU dalībnieks. Ja neesat pārliecināts, vai attiecīgā aģentūra vai organizācija ir ABU dalībnieks, lūdzu, ielūkojieties ABU Dalībnieku reģistrāABU centīsies palīdzēt atrisināt strīdu mierizlīguma ceļā, kas nozīmē, ka pusēm būs jātiekas un jāizrunā attiecīgie jautājumi.
  3. Ja ABU samierināšanas procedūra izrādīsies nesekmīga, puses var vērsties neatkarīgā šķīrējtiesā kā pēdējā instancē. Šī šķīrējtiesa ir pilnvarota pieņemt saistošus lēmumus attiecībā uz ABU Rīcības kodeksa ievērošanu. Ja strīds attiecas uz Pagaidu darba aģentūras darbinieku darba koplīguma ievērošanu, tas ir jāizskata īpašā Strīdu izšķiršanas komitejā.