Подаване на сигнал за член на ABU

Vlag ENG4x3.jpgEN

vlag SPA4x3.jpgES

Vlag PL met kader.pngPL

Vlag CS met kader.pngCS

Vlag HU met kader.pngHU

Vlag LT 4x3.jpgLT

Vlag PT 4x3.pngPT

Vlag RO 4x3.jpgRO

Vlag SK met kader.pngSK

Vlag LV met kader.pngLV

Vlag NL met kader.pngNL

Членството в ABU е синоним на качество и надеждност. За да се гарантира това, членуващите в ABU организации за заетост и обработка на заплати (пейрол) редовно са обект на проверки и са длъжни да спазват нашия кодекс за поведение. Ще го откриете тук на английски и нидерландски език. Специално за членовете на ABU, които посредничат на международни служители, допълнително е в сила Кодексът за справедлива заетост на работниците мигранти.

Ако противно на очакванията нещо все пак не е наред? И ако не можете да разрешите проблема заедно? Или членът на ABU не реагира? Тогава можете да подадете сигнал до ABU по следния начин.

За кого

За кандидати, служители към агенции за временна заетост и пейрол, както и за клиенти на присъединените към ABU организации за временна заетост и пейрол. И за членовете на ABU помежду им. Не сте сигурни дали организацията е член? Направете справка в Регистър на членовете.

Не сте член на ABU или имате въпрос?

Ако не искате да подадете сигнал, а имате въпрос? Например, относно КТД за работници на временна заетост? Обширна информация за това може да се намери на уебсайта на Фондацията за спазване на КТД за служители на временна заетост www.sncu.nl/vraag-en-antwoord/. 

Ако пък организацията, за която искате да подадете сигнал, не членува в ABU? За сигнали относно (предполагаемо) неспазване на КТД за служители на временна заетост може да се обърнете към Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten www.sncu.nl.

Затрудови злополуки и опасни ситуации на работното място може да се свържете и с Горещата линия на инспекцията по труда за недобросъвестни агенции за временна заетост www.nlarbeidsinspectie.nl.

Начин на работа

За да предприемем подходящи мерки във връзка с Вашия сигнал, е нужно да ни предоставите определени данни. От само себе си се разбира, че боравим с тях с най-голяма поверителност. Например, ще се свържем с члена на ABU само след консултация с Вас.

Следваме стъпките по-долу, за да стигнем до разрешение:

  1. Първо, се опитвате да разрешите проблема заедно с лицето си за контакт в организацията за временна заетост или пейрол. Или използвате процедурата за подаване на жалби на агенцията за временна заетост.
  2. Ако не можете да се разберете помежду си или не получавате реакция? Тогава може да подадете сигнал до ABU. Може да подадете сигнал само ако организацията е член на ABU. Ако не сте сигурни в това? Тогава направете справка в Регистър на членовете. ABU се опитва да стигне до разрешение чрез посредничество. Като събере страните и изясни случая, когато е необходимо.
  3. Ако посредничеството на ABU не доведе до разрешение? Тогава крайната стъпка е страните да отнесат случая до независим арбитражен съд. Този орган може да произнася задължителни решения, що се отнася до спазването на Кодекса за поведение на ABU. Ако спорът касае спазването на КТД за служители на временна заетост, съществува отделна Арбитражна комисия.